skip to content

Recensies

Verdoofd, Van Stockum, oktober 2010

Recensies >>

"We hadden het genoegen om twee boeken in handen te krijgen van de reeks van boeken, die gericht zijn naar de jeugd, en voor wat betreft deze twee exemplaren, een zeer grote relevantie hebben, niet enkel als aangename lectuur die enkel maar de jongere lezers kunnen aansporen om te genieten van de lectuur, maar tevens ook als een brengen van een actueel gegeven, een nieuwsgebeuren dat zo uit het leven wordt gegrepen, en hier onder de vorm van een vlotte roman worden gebracht. Het gaat om enerzijds Vals Spel van Mirjam Mous, de vaste waarde op dit gebied, en anderzijds Impact Verdoofd van Elle van den Boogaart. Op een zeer inleefbare wijze, met personages van vlees en bloed, gaan de lezers wel degelijk inleven in een verhaal dat gelukkig behoort tot de uitzondering, maar dat wel soms het nieuws weet te halen. En hoe ga je hiermee om? Hoe kan je je inleven in zo'n situatie? Wat is de impact van het gebeuren? In deze twee verhalen kunnen de lezers de avonturen volgen, zeer concreet en menselijk gebracht van personages die zo uit het leven gegrepen zijn, en betrokken raken bij een eng verhaal. 'Vals Spel' brengt ons bij de evenementen rond een onaardig verhaal. Fin die op reis is door Spanje, wordt verdacht van een moord op een vrouw, en werd als dusdanig ook gearresteerd. Hij geniet in zijn situatie van de steun van Valerie, maar die komt niet direct verder. Zijn enige hoop is gesteld op Val, die hij zou kunnen bijstaan in het vertalen van wat hij wil zeggen. Maar Val lijkt plots van de aardbodem verdwenen, en niemand lijkt Fin te kunnen of te willen helpen. De meest onmogelijke gegevens lijken hem aan te duiden als de moordenaar, en stilaan maar zeker lijkt er toch wel meer aan de hand te zijn dan wat hier zichtbaar is. Een waar complot. Net als in het tweede boek, uitgegeven in een reeks van boeken die op basis van vrij realistische scenario's wel degelijk de bedoeling hebben om de jeugd wat te doen inleven in een aantal concrete gevaren... Beter dan een saaie duiding, waar de inleving wel degelijk niet echt aan de orde is. Met 'Verdoofd' zitten we in de wereld van de misbruiken die men af en toe in de pers terugvindt, en waar een onschuldig slachtoffer door een poedertje in een drank worden verdoofd, en waar meer dan akelige zaken mee gebeuren... Dit wordt in dit boek voornamelijk bekeken vanuit het oogpunt van het slachtoffer, weerom op een zeer inleefbare wijze en een manier waarop een banaal gebeuren dat beschreven wordt in de pers wel degelijk een begrijpelijk en echt avontuur wordt, niet ver van mijn bed, maar herkenbaar. Een akelig gebeuren, waar je je wel degelijk de impact van de zaken kan voorstellen, maar nooit zo betrokken, zonder het zelf mee te maken, als bij het lezen van dit boek, waar je op een zeer concrete wijze deze gebeurtenis kan beleven doorheen de ogen van het hoofdpersonage. Een indrukwekkende belevenis, dat hier op een zeer menselijke wijze wordt beschreven. Beide boeken zijn bijzonder boeiend, zeer vlot leesbaar en zeker zeer goed geschreven, zodat het op alle punten aantrekkelijke en aanbevelenswaardige boeken zijn om de kinderen aan te bieden."
(21-10-2010, Patrick Vandendaele)
 

 

Terug